Glas mladih – rasprava Marijeta

“Život na Lastovu je lijep, jer ima puno prirode i svi se međusobno znamo i družimo. Svi smo bliski.

Život u gradu je lijep jer je puno toga dostupnije i ima više mogućnosti.

Ponudila bi više radnih mjesta i zapošljavala naše ljude, a za strane ljude napravila neke obrte.”

Podržite nas u radu Naši partneri i donatori