Watchdog – otok Lastovo

 

Projekt „Watchdog-otok Lastovo“ podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove publikacije odražava stavove udruge “Val” Lastovo i ne predstavlja nužno mišljenje država donatorica i Upravitelja Fonda.

Otok Lastovo, kao najudaljeniji naseljeni otok u Hrvatskoj, suočava se s brojnim izazovima poput višestruke deprivacije, demografskog pada, krhkosti civilnog društva i nedostatka prilika za mlade. Stariji i nemoćni često su uskraćeni za osnovne socijalne i zdravstvene usluge, dok mladi zbog obrazovanja napuštaju otok, gubeći vezu s lokalnom zajednicom. Upravo se s tim problemima svakodnevno susreće udruga „Val“ Lastovo.

U odgovoru na ove izazove, udruga „Val“ Lastovo pokrenula je projekt „Watchdog – otok Lastovo“, kojim se zalaže za ranjive skupine stanovništva, pokrećući “bottom-up” demokratske inicijative. Ključna aktivnost je stvaranje radne skupine koja će, kroz različite metode poput istraživanja javnog mnijenja, rasprava i analize zakonodavstva, raditi na prepoznavanju i zagovaranju prava stanovnika otoka na svim razinama donošenja odluka.

Očekivane koristi projekta uključuju poboljšanje pristupa socijalnim i zdravstvenim uslugama na Lastovu, prilagodbu obrazovnih praksi za mlade i promicanje međugeneracijskog dijaloga. Ključna snaga projekta je unaprjeđenje kvalitete života i jačanje demokratskih procesa na otoku.

Rezultati projekta “Watchdog – otok Lastovo”

U sklopu projekta “Watchdog – otok Lastovo”, Udruga “Val” uspješno je postigla niz ključnih rezultata:

Uključenje ciljnih skupina i suradnja s drugim udrugama: Tijekom provedbe projekta, udruga “Val” aktivno je uključila predstavnike ciljnih skupina (mladih i starijih stanovnika otoka Lastova) te surađivala s dvije druge udruge sa otoka Lastova, čime je osigurala raznolike perspektive i ekspertizu u radnoj skupini.

Istraživanja i analiza politika: Radna skupina provodila je istraživanja putem anketa među ciljanim skupinama i analizirala javne politike i zakonodavni okvir koji se odnosi na stanovnike Lastova. Ova istraživanja pomogla su identificirati ključne probleme i teme za zalaganje.

Predstavljanje problematike na javnoj raspravi: Rezultati istraživanja i analize javnih politika bili su predstavljeni na javnoj raspravi kako bi se informirala šira javnost i dionici o problemima i potrebama stanovnika Lastova.

Distribucija brošure: Brošura koja sažima prioritete zalaganja distribuirana je ključnim institucijama, uključujući Sabor, Vladu, Njemačko veleposlanstvo i druge relevantne organizacije. Ovo je osiguralo da se ključni zaključci i prijedlozi projekta dostave donositeljima odluka na različitim razinama.

Uspostava mreže suradnika: Projekt je uspostavio mrežu neformalnih suradnika iz drugih organizacija, uključujući Pokret otoka, ACT grupu, LAG 5 i Kuću ljudskih prava. Ova suradnja omogućila je zajedničke napore u ostvarivanju ciljeva projekta.

Nastavak zalaganja: Nakon predstavljanja problema na javnoj raspravi i distribucije brošure, projekt je nastavio s zalaganjem u različitim organizacijama i institucijama. To uključuje sudjelovanje u Savjetu mladih Vlade RH, organiziranje sastanaka s Pučkom pravobraniteljicom te suradnju s Domom zdravlja “Ante Franulović” i zajedničke projekte s ACT grupom.

Ovi rezultati ukazuju na uspješnu provedbu projekta “Watchdog – otok Lastovo”, koji je usmjeren na poboljšanje života stanovnika Lastova, jačanje njihovih prava i povećanje svijesti o važnosti aktivnog građanstva na otoku.

Objave na društvenim medijima

https://www.facebook.com/photo/?fbid=100280446169964&set=a.100277972836878

https://www.facebook.com/100085640250744/videos/1766738160389681

https://www.facebook.com/photo?fbid=106508095547199&set=a.100280476169961

https://www.facebook.com/photo/?fbid=106521985545810&set=a.106521998879142

https://www.facebook.com/photo/?fbid=116955744502434&set=a.116955771169098

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScczE3ggGsebSmRJVe70p6jPwqVTT4px3Mdz4MA-8YSwWK8sw/viewform?fbclid=IwAR1_1QkVXeyc8EReGCoUOnL_BSqtoaitFraxECcTPXyn5OMP3_N-Gi02fZg

https://activecitizensfund.no/partner/udruga-val-lastovo/?fbclid=IwAR1sfTsCBECgZY9on6Ib0DCVFIrrVHJb9MYI-on5p6SLqbNC8D19zIsZkGM

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCJnNiu954lcGbjeIGHg0Yb8UikulmfVbBPzf2ula87c_6Ag/viewform?fbclid=IwAR0j5Ht1SFXD7xW6uSaE00QgOGx-hZqgkuK4QpcxXAZqg83mZ0bYtvEtg_0

https://www.facebook.com/photo/?fbid=126161360248539&set=a.106521998879142

https://www.facebook.com/photo/?fbid=130398386491503&set=a.106521998879142

https://www.facebook.com/photo/?fbid=140268215504520&set=pcb.140268362171172

https://www.facebook.com/photo/?fbid=165096393021702&set=a.106521998879142

https://www.facebook.com/100085640250744/videos/236446792085181

https://www.facebook.com/photo/?fbid=168669605997714&set=pcb.168669789331029

https://www.facebook.com/LibertasTelevizija/videos/130487526647752

https://www.facebook.com/photo/?fbid=197851656412842&set=a.116955771169098

https://www.ombudsman.hr/hr/sastanak-s-udrugom-val-s-lastova/?fbclid=IwAR06jX56SIjcM0Ks_p2xjjgWuUOzy188P5haeXqrvjvVmN8XUmee6qcbq7Y

https://www.facebook.com/photo/?fbid=203291292535545&set=pcb.203291385868869

https://www.facebook.com/photo/?fbid=204129785785029&set=a.116955771169098

https://www.facebook.com/photo/?fbid=217468581117816&set=a.116955771169098

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/odrzana-9-sjednica-savjeta-za-mlade-vlade-republike-hrvatske-6840/6840?fbclid=IwAR3h47l-ZLq9es8x6SUOpCrevy2Dp-o-wlQSJbfVNFudB-zdlUARUgKVjhg

https://www.facebook.com/100085640250744/videos/1249421432425863

https://www.facebook.com/100085640250744/videos/778414210727616

https://www.facebook.com/100085640250744/videos/666960112022801

https://www.facebook.com/photo/?fbid=261939643337376&set=a.106521998879142

https://www.facebook.com/photo/?fbid=262932776571396&set=pcb.262932839904723

https://www.facebook.com/photo?fbid=263380146526659&set=a.116955771169098

https://www.facebook.com/photo?fbid=263735276491146&set=pcb.263735473157793

https://www.facebook.com/photo/?fbid=779067160893521&set=a.478835394250034

Foto galerija

Watchdog – otok Lastovo
Watchdog – otok Lastovo
Watchdog – otok Lastovo
Watchdog – otok Lastovo
Watchdog – otok Lastovo
Watchdog – otok Lastovo
Watchdog – otok Lastovo


 

Podržite nas u radu Naši partneri i donatori