GLas mladih – rasprava Karolina

” Život na Lastovu je lijep, jer se svi poznajemo i jer nije previše prometno.

Život u gradu je lijep, jer ima više izbora za aktivnosti i ima više ljudi.

Da bi na Lastovu bilo više ljudi mogli bi primiti izbjeglice i da svaka obitelj može naći posao.”

Foto galerija

GLas mladih – rasprava Karolina


 

Podržite nas u radu Naši partneri i donatori